Stichting Beheer Tennispark Houtrust

Deze stichting is medio april 2014 opgericht om tennispark Houtrust te exploiteren. Twee van de drie bestuursleden zijn benoemd door de Tennisvereninging Never Out Houtrust en het andere bestuurslid is benoemd door de obligatiehouders. De Stichting huurt het tennispark van de gemeente en Haag. De stichting heeft als belangrijkstetaken/functies:

  • het huren en eventueel verpachten van het tennispark;
  • het beheren en onderhouden van de banen, groenvoorziening en andere faciliteiten;
  • het exploiteren van de horeca op het tennispark.

 

Tennisvereniging Never Out Houtrust is huurder bij de stichting “beheer tennispark Houtrust” en is de enige tennisvereniging op het tennispark. De Stichting is gerechtigd om zelf banen te verhuren aan niet-leden van de vereniging als daar gelegenheid toe is. De stichting bestaat uit drie in functie benoemde bestuursleden:

Voorzitter: Ronald Haanstra
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Gijs Paping
Sponsoring: Martin van Hagen

 

E-mail: stichting@tennisparkhoutrust.nl

Bekijk de statuten